ArşivMart 2017

Beynim Kekeme mi? – 1

Meditasyonlarda Beklenti

-Beklentiyi bırak! -İyi de nasıl? -Beklentiyi sadece ondan vazgeçerek bırakabilirsin. -İyi de nasııııl? -Vazgeçmen gerektiğinin farkına vararak. -Nasıl farkına varayım? … Diye devam eden bol kısır döngülü bir diyalogdan sonuç çıkmayacağı aşikardır. Çünkü esas meselenin ne olduğu, en basit-yalın haliyle ortaya...

İlk Bahar Ekinoksu

ostara2

Bugün 21 Mart: İlk Bahar Ekinoksu. Kayıtlı tarihin, Sümerlerden beri çok önem atfedilen bir zaman döngüsündeyiz. Ekinoks: Latince’den gelir. Latince‘de “eşit” anlamına gelen “aequus” ile “gece” anlamına gelen “nox” kelimelerinin birleşimidir. İlkbaharın başlangıcı olarak kabul edilen bugün ayrıca, Orta...