Olduğun Yere Varmak | Arriving Where You Are | Cem Şen | TEDxReset

Cem Şen “Kimiz biz?” sorusunu cevaplarken kişisel ve toplumsal önyargılardan uzaklaşabilmenin zorluklarına değiniyor.

Cem Şen shows us the difficulties of avoiding personal and social biases as we try to answer the ages of old question “Who we are?”

Cem Şen yaklaşık 30 yıldır doğu öğretileri ve uygulamaları konusunda eğitim almakta ve 20 yıldır T’ai Chi Ch’uan, Taocu Yoga, Chan, Meditasyon, Nefes Teknikleri gibi farklı konularda eğitim vermektedir. Zen/Chan, Taoizm, Budizm ve Şamanizm öğretilerinin önemli ustalarının öğrenciliğini yapan Cem Şen, halen dünyanın farklı bölgelerindeki ustalarla çalışmalarını sürdürmektedir.

Cem Şen has been a student of eastern teachings and pratices for about 30 years and has been teaching various topics like T’ai Chi Ch’uan, Taoist Yoga, Chen, Meditation, Breathing Techniques himself for the past 20 years. He still continues to work with infuential masters of Zen/Chan, Taoism, Buddhism and Shamanism in different parts of the world.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more athttp://ted.com/tedx

 

            

Yazar Hakkında Bütün yazıları göster

Aslı Ayar