İlk Bahar Ekinoksu

ostara2

Bugün 21 Mart: İlk Bahar Ekinoksu. Kayıtlı tarihin, Sümerlerden beri çok önem atfedilen bir zaman döngüsündeyiz. Ekinoks: Latince’den gelir. Latince‘de “eşit” anlamına gelen “aequus” ile “gece” anlamına gelen “nox” kelimelerinin birleşimidir. İlkbaharın başlangıcı olarak kabul edilen bugün ayrıca, Orta...

Shunryu Suzuki’den Sandokai Dersi

Shunryu Suzuki Zen Dersleri

Batının tanıdığı büyük Zen ustalarından Shunryu Suzuki, hayatının son yıllarında, Zen felsefesi ve öğretisinde çok önemli bir yer tutan Sandokai adlı bir metni öğretmeye başlar. Sandokai adlı metin 8. yüzyılın başlarında, dönemin Zen Pirlerinden olan Sekito Kisen Daiosho tarafından yazılmış bir şiirdir. İçinde...

Farkında olmaktan başka çaren yok…

fakindalik

Okuma süresi: 4 dakika. Sevgili hocam Cem Şen liderliğinde yaptığımız bir inziva ve onun yaptığı konuşmalar sonrasında ondan esinlenerek yazdığım, ve durumumuza uygun düşen bir yazı… Durumla gerçekçi olmayan ve hiç bir etki yaratmayan şekillerde değil de, olanı olduğu nasıl görebilirim’i ve onunla...

Anapanasati Sutra

Anapanasati Sutra, Serhan Keser

Özgün Pali metinden çeviren: Thanissaro Bhikku İngilizceden çeviren: Serhan Keser & Cem Şen Fotoğraf: Serhan Keser Nefes Farkındalığı Bir defasında Kutlu Kişi’nin, yanında bulunan Saygıdeğer Sariputta, Saygıdeğer Maha Moggallana, Saygıdeğer Maha Kassapa, Saygıdeğer Maha Kaccana, Saygıdeğer Maha Kotthita...