Shunryu Suzuki’den Sandokai Dersi

Batının tanıdığı büyük Zen ustalarından Shunryu Suzuki, hayatının son yıllarında, Zen felsefesi ve öğretisinde çok önemli bir yer tutan Sandokai adlı bir metni öğretmeye başlar.

Sandokai adlı metin 8. yüzyılın başlarında, dönemin Zen Pirlerinden olan Sekito Kisen Daiosho tarafından yazılmış bir şiirdir. İçinde Zıtlığın ve Aynılığın Uyumu olarak çevrilebilecek bir kavramı anlatır.

San – Üç: Çin kozmolojisinde sonsuz kaynak kendini iki zıtlık olarak (yin ve yang) ifade eder. Bunlar da birleşip üçü oluştururlar. Üç bu anlamda sonsuz sayıda şeyi ifade eder. Sonsuz sayıda olması aynı zamanda, herşeyin Evrende kendi yerine sahip olduğu, ve buna uygun işlediği anlamına da gelir.

Do – Form, yol : Bu kavram Japonca’da yol anlamına gelebildiği gibi (Aikido, Judo gibi dövüş sporlarında olduğu şekliyle) aynı zamanda bir şeyin özünü, benlik-kimlik fikrini anlatmak için de kullanılır.

Kai – Karışım: Daha çok birleşim, harmonize edilme, sentez olarak çevrilebilecek bir terimdir.

Bu haliyle tüm San-do-kai terimi, Zıtlığın ve Aynılığın Uyumu olarak yorumlanabilir.

İşte bu kavramı anlatan Usta Sekito’nun şiiri, Zen felsefesini batıya tanıtan en iyi kitaplardan biri olan Zen Zihni Başlangıç Zihnidir‘in yazarı büyük usta Shunryu Suzuki tarafından yorumlanmış, ders haline getirilerek, hayatının son yıllarında öğretisini taçlandıran bir çalışma olmuştur.

Bu belgesel niteliğindeki film, 19070 yılında usta Suzuki’nin derslerinden birinde kaydedilmiş ve temizlenerek tekrar yayınlanmıştır.

 

Yazar Hakkında Bütün yazıları göster

Mustafa Yücelgen